LeeBK

Gold: Chờ bán 1268-1275

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold Daily:
Sau khi break mô hình tam giác tiếp diễn thì giá đang có xu hướng pull back lại đường xu hướng cũ - hiện trở thành resistance. Giá hiện tại đang hồi lại vùng fibo 50% và EMA200 cùng Kijun Line nằm ngang trên daily. Cá nhân mình đánh giá vùng fibo 50-61.8% trên đồ thị ngày là vùng bán lý tưởng kết thúc sóng hồi của Gold (tương đương vùng giá hồi lại cạnh dưới tam giác).
Gold hồi phục do chỉ số Dollar Index suy yếu (theo hiệu ứng Buy the Rumor Sell the Fact khi Tax Plan đã thông qua), bất chấp việc Bond toàn cầu sell-off và Bond Yield 10 năm của Mỹ đã break 2.48 touch 2.50 hôm qua khiên chi phí cơ hội của việc năm giữ các tài sản phi lợi suất bị giảm đi. Các yếu tố cơ bản trong ngắn hạn vẫn support cho đồng Dollar mạnh lên trong quý 1 năm sau khi hiệu ứng giảm thuế được thông qua, trong bối cảnh chính sách tiền tệ tại US hay Eurozone chưa có những thay đổi quan trọng.
Cân nhắc sell Gold 1268-1275 sl trên 1280 target 1235-1240

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.