FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá đang tiếp cận ngưỡng hỗ trợ tại mức 1220,nơi có khả năng tăng trở lại kháng cự 1226
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.