LeeBK

Gold H4: Có thể sẽ tăng lại vùng 1305 tuần này

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Với việc kỳ vọng USD suy yếu sau FOMC minutes hôm qua thì mình chuyển target sang Long GOLD , cut loss 1287 (dưới đáy hôm qua), và Entry quanh vùng 1293, target 1304-1305 là vùng cạnh mây dày.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.