JamesCrypto79

XAU Vàng lên 1550 USD hay về 1380 USD?

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Về ngắn hạn Vàng sẽ lên 1500 trước khi có xu hướng kế tiếp.
1/ Kịch bản 1: Hồi lên 1500, và Break-out 1500 sẽ lên NKC mạnh 1550.
2/ Kịch bản 2: Hồi lên 1500, không thể vượt qua sẽ về lại 1460 -> 1430. Lúc nảy khả năng lớn sẽ có giá 1380 - tại đây sẽ có sóng hồi mạnh lại 1430 trước khi xác định xu hướng tiếp theo.

Tôi nghiêng về kịch bản 2.
Giao dịch đang hoạt động: Khả năng về 1430 tiếp diễn...
Giao dịch đang hoạt động: Kịch bản 2 vẫn đang diễn ra. Khả năng hết 2019 vẫn khó vượt qua NKC 1500.
Nhưng năm 2020 thì khác.
Giao dịch đang hoạt động: Đã chuyển sang kịch bản 1, khả năng lên 1550 rất cao.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã vượt 1550