JamesCrypto68

XAU Vàng lên 1550 USD hay về 1380 USD?

Giá xuống
JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Về ngắn hạn Vàng sẽ lên 1500 trước khi có xu hướng kế tiếp.
1/ Kịch bản 1: Hồi lên 1500, và Break-out 1500 sẽ lên NKC mạnh 1550.
2/ Kịch bản 2: Hồi lên 1500, không thể vượt qua sẽ về lại 1460 -> 1430. Lúc nảy khả năng lớn sẽ có giá 1380 - tại đây sẽ có sóng hồi mạnh lại 1430 trước khi xác định xu hướng tiếp theo.

Tôi nghiêng về kịch bản 2.
Giao dịch đang hoạt động:
Khả năng về 1430 tiếp diễn...
Giao dịch đang hoạt động:
Kịch bản 2 vẫn đang diễn ra. Khả năng hết 2019 vẫn khó vượt qua NKC 1500.
Nhưng năm 2020 thì khác.
Giao dịch đang hoạt động:
Đã chuyển sang kịch bản 1, khả năng lên 1550 rất cao.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã vượt 1550
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.