Tungle111

Vàng bắt đầu quá trình phục hồi?

Giá lên
Tungle111 Pro Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Chiến lược ưu tiên: Mua vàng
- Phân tích ý tưởng: Dù là tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 được công bố rất tốt hơn rất nhiều so với dự đoán 4,2% so với 4,5%, tuy nhiên Bảng lương phi nông nghiệp thì lại khá xấu, công bố chỉ 210k việc làm so với 550k dự đoán, do đó vẫn còn tồn tại mối lo về lạm phát vẫn đang rất hiện hữu, và sự tăng trưởng của nền kinh tế hàng đầu thế giới đang phải đối mặt với vấn đề này.
Về mặt kỹ thuật thì vàng đang cho thấy dầu hiệu phục hồi sau hơn 2 tuần chỉ có giảm và giảm, do đó chiến lược ưu tiên nên mua và các vùng đáng chú ý để hỗ trợ giá mua ưu tiên 1780 và 1760.
- Support levels: 1780 và 1760
- Resistance levels: 1810 và 1830
Giao dịch đang hoạt động:
vào entry, tiếp tục chờ đợi thị trường.
Giao dịch đang hoạt động:
dời Stop Loss về hòa.
Giao dịch được đóng thủ công:
đóng lệnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.