FAST-TRADING

GOLD tiếp nối chu kỳ sóng 4 và 5 trong hôm nay

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên giao dịch tuần trước, VÀNG tiếp tục tăng điểm mạnh trong 2 ngày cuối tuần và kéo về lại mốc 19xx.

Hiện tại nếu chúng ta đánh nhãn sóng bắt đầu từ vùng ra sóng mới 1867 thì GOLD được giả định đã chạy được 3 sóng lớn với sóng 3 là sóng mở rộng, lý do chúng ta giả định sóng 3 đã kết thúc là bởi vì ở đoạn cuối của sóng 3 đã xuất hiện dạng sóng chéo kết thúc và bắt đầu quay đầu giảm ngắn hạn tại đây.

Dự kiến vùng sóng hiệu chỉnh 4 sẽ rơi về quanh khu vực bắt đầu mô hình sóng chéo nhỏ này là 1908 - 1910.

Chúng ta có thể xem xét giao dịch tại vùng này với mục tiêu dự kiến quanh 1927 - 1938.

Điểm dừng lỗ hợp lý là 1896.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.