NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường giá vàng tối ngày 6.1.2021_thanh hiệp

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
hiện tại đã hết tín hiệu giữ lệnh buy từ 5-10 điểm từ lúc 17h00
hiện tại chúng ta đứng ngoài quan sát thêm,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.