LeMinhKhoa

Chờ buy Gold. Tuyệt đối không sell.

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sóng điều chỉnh dài hạn đang dần kết thúc. Sóng đẩy dự kiến sẽ bắt đầu hình thành vào khoảng 18/11 đến 25/11.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.