tradafx

Giá tiếp tục di chuyển Sideway với XAU

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc tăng giá.
Giá vẫn di chuyển Sideway trong mẫu hình chữ nhật từ 1810-1820.
Tại vùng giá hiện tại có thể mua với các thiết lập tại ngưỡng hỗ trợ.
Vẫn có thể tiếp tục mua khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự 1820 và sau retest xuất hiện thiết lập mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1834.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.