Samurai_FX_VN

Kế hoạch giao dịch ngắn hạn ngày 1/10/2021

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vẫn tiếp tục theo phương án canh Buy của kế hoạch hôm trước.
Này hôm nay sóng 4 điều chỉnh đang hình thành, nên chỉ có thể buy ăn ngắn và thoát nhanh trước khi có thể hình thành 1 đợt điều chỉnh nhẹ vào đầu tuần sau. Hơn nữa nay là thứ 6, nên cũng không nên giữ lệnh qua T7 và chủ nhật.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.