haivinhbuh

[Wyckoff & VSA Trading] Short vàng

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang có dấu hiệu hình thành giai đoạn C - 1 nhịp phá vỡ giả lên phía trên vùng tích luỹ.
Bán tại giá này.
SL 1758.
TP ít nhất 1700, hoặc 2-3rr.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.