FAST-TRADING

GOLD CÒN MỘT ĐỢT GIẢM NGẮN TRONG ĐÊM

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, sau khi hoàn thành sóng IV quanh khu vực 1911 - 1930 thì Gold đã hoàn thành con sóng 3 của mình tại 1884 - 1894.

Nếu đánh nhãn sóng thì ta có thể giả định sóng 4 và 5 vẫn còn và đang trong giai đoạn hình thành trong chiều nay với mức điều chỉnh của sóng 4 dự kiến là trong phạm vi 1911 - 1930 (Gọi là Vùng X), tuy nhiên để có sự xác nhận của đợt sóng thứ 5 sẽ diễn ra, chúng ta cần phải có 1 đợt breakout mạnh giảm qua khỏi vùng X thì Gold sẽ tiếp tục giảm về mốc target định sẵn.

Nếu như có xác nhận, có thể quản lý dừng lỗ tại đỉnh sóng 4 (1937 - 1940).

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.