Nguyen7912

Chờ đợi vào lệnh Sell Vàng

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nếu giá có thể vượt qua được vùng này chúng ta có thể mở lệnh sell & Take profit có thể tới 20.
#Hiện tại trong khung thời gian 2H. Giá đang nằm trong 1 trend tăng. Nhưng phía trên chính là đường kháng cự mạnh (MA200)
. Chúng ta nên theo dõi thêm trước khi đưa ra nhận định mới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.