HongLinhFX

# XAU/USD 1/11

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

Chiến lược giao dịch ngày hôm nay:
Canh buy quanh vùng 1775, dừng lỗ dưới 1771
Canh bán quanh vùng 1792, dừng lỗ trên 1797

1 trường hợp khác theo tín hiệu phá cản: canh mua khi giá phá 1783, dừng lỗ dưới 1778
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.