Finn_Rm3x

XAU - PLAN GIAO DỊCH TUẦN MỚI ~

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khả năng cao Vàng sẽ quay trở lại kiểm tra lại vùng 1939 - 1945 cầu rồi sau đó sẽ bay lên 2k !

Chúc anh em giao dịch may mắn !

Founder : Rm Trading || 3X Optimals
My contact : t.me/Finnrm3x
Free signals telegram channel : t.me/rm3xtrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.