GAMOFX

GOLD ưu tiên BUY

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
tổng quan GOLD đã chạm đáy thấp nhất 7 tháng
đầu năm nay tại 1677 nhưng lại sớm đóng nến MN trên vùng cản 1749 tạo beartrap .==> điều này tạo lực tăng rất lớn sau đó trong dài hạn.
hiện tại giá đang chạm hỗ trợ có thể trở thành điểm backtext 1797 rồi tăng tiếp ?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.