Tony_Gao

Chiến lược Gold

Tony_Gao Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold trên khung 4h hiện chúng ta cần theo dõi thêm sẽ có 2 kế hoạch cho chúng ta Buy và Sell,,, mục tiêu như hình...
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.