dvtrade999

Sell Vàng trước tin NF

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Các tin tức hiện tại đều có lợi cho usd, vì vậy tin NF ra có thể sẽ tốt, usd tăng, vàng giảm.
Chiến lược canh sell vàng.
sll 1760, sl 1764, tp 1748 hoặc tùy ý

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.