PhamVanHocTrader

GOLD KÍCH HOẠT TĂNG MỤC TIÊU 183X

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tuần trước 1 pha giảm điểm khá là mạnh xuống sau đó vàng quay đầu đi lên và tăng 150 pip và sau đây mình ra chiến lược cậu vàng tuần tới cho cả nhà tham khảo nha

BUY QUANH 1797-1800
SL 1790
TP 1812
TP 1818
TP 1823

SELL QUANH 1830-34
SL 1836.68
TP 1824
TP 1812
TP 1800

CHÚC CẢ NHÀ TUẦN MỚI GIAO DỊCH THẮNG LỢI LỚN NHA
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.