V_PhucNguyen

Vàng đã tăng đển gần vùng 1876, có thể takeprofit trước

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
OANDA:XAUUSD
Như vậy vàng đã đến gần vùng kỳ vọng. Thời điểm này London bắt đầu phiên mới, các bạn có thể đóng lệnh sớm để bảo toàn lợi nhuận và quan sát thêm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.