HoangNguyenSB

Giao dịch GOLD Khi thị trường chưa rõ xu hướng

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng giao dịch GOLD .
Hiện tại GOLD đang nằm trong xu hướng tăng ngắn hạn nhưng cũng có thể đây chỉ là một con sóng hồi trong xu hướng Giảm.
Vì vậy để giao dịch an toàn mọi người nên giao dịch theo trendline
TH1: BUY khi giá chạm đường trendline tại điểm 1 và chú ý những vùng Kháng cự điểm 2, điểm 3 mình đã vẽ trên biểu đồ Nếu Nến vượt qua điểm 2 thì nó sẽ lên điểm 3 và sẽ tranh chấp tại vùng này
TH2: SELL nếu giá đi xuống vượt qua điểm 1 và nằm phía dưới đường Trend line: Khi này thị trường đã cho ta một tín hiệu rất đẹp để vào lệnh. và điểm dừng tiếp theo của giá sau khi phá sẽ trendline sẽ là điểm số 0.
Chúc a/e giao dịch hiểu quả.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.