SonPriceAction

XAUUSD canh short

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD vẫn đang trong downtrend trên d1 với các sóng giảm nhanh và mạnh hơn sóng tăng. Canh sell khi giá hồi về trendline và cho tín hiệu đảo chiều

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.