NguyenManhforex

Nhận định thị trường vàng :tuần 6-12 /12

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

Về mặt kĩ thuật, quan sát khung H4 có thể thấy giá đã phá tren tăng có thể đợi giá điều chỉnh lên vung kháng cự quan trọng 1790 -1793 SELL xuống
chiến lược tham khảo chờ bán ra vùng giá 1790 1793
SL 1802
TP :1770 tp2 :1755

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.