FAST-TRADING

GOLD TẠO MẪU FLAG QUANH VÙNG SIDEWAY

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trong những ngày qua, Gold vẫn tiếp tục biến động sideway quanh vùng 1902 - 1964 và chưa có sự xác nhận về xu hướng lớn, nếu giao dịch thời điểm này thì chỉ có thể áp dụng các mẫu hình nhỏ bên trong biên này.

Hiện tại, mô hình lá cờ đang có dấu hiệu xuất hiện sau đợt rớt mạnh tối qua và đang tích luỹ ngắn hạn trong hộp, khả năng cao sẽ còn 1 đợt giảm trong chiều tối nay.

Chúng ta có thể cân nhắc Sell quanh vùng đỉnh hộp 1925 - 1927 với vùng mục tiêu dự kiến là 1902 - 1911. Có thể quản lý dừng lỗ tại 1940.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.