GAMOFX

gold fakey tạo kịch bản tăng 2 đáy

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
kháng cự mạnh 1745 kỳ vọng gold sẽ text lên lại khi tín hiện đang cho thấy ngắn hạn gold hồi lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.