GIAOANXAUUSD

NHẬN ĐỊNH VÀNG NGÀY 23/6: VÀNG ĐÃ PHÁ VỠ XU HƯỚNG GIẢM NGẮN HẠN

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhận định vàng ngày 23/6: Vàng đã phá vỡ xu hướng giảm ngắn hạn khi có nhịp tăng từ 23 lên 47, tuy nhiên đà tăng vẫn đang chịu áp lực và giảm trở lại vùng 35 do những phát biểu diều hâu của FED về thắt chặt chính sách tiền tệ.
Phiên á-âu vàng sẽ đi ngang vùng 1832-1842, canh buy sell lướt vùng này.
Khuyến nghị trong ngày:
Canh buy chủ đạo vùng 1824-26 => tp: 1835-40 sl/stop: 1820
Canh sell chủ đạo vùng 1848-54 => tp: 1840-35 sl/stop: 1858
Chúc các nhà đầu tư giao dịch thuận lợi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.