UnknownUnicorn4548749

GOLD CHO NGÀY 2/12/2019

Giá lên
UnknownUnicorn4548749 Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại khung W1 tạo thành mô hình gọng kìm tăng giá
D1: Nến bao trùm tăng
Kịch bản vẫn như cũ: Buy limit 1453. SL 1449. TP 1479. TP 2: 1510
Giao dịch đang hoạt động:
Chúc mừng ae nào buy dc đáy, hiện tại có thế chốt 50% lệnh tại 79-81, ngày mai sẽ có nhịp hồi về vùng cầu cũ để buy lại, điểm buy mai công bố
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.