phu6791

Dự đoán 7/6/2019 đích đã đạt 1450 cả về con số và cả thời gian

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đích sau 1550-1600 có thể đạt và có thể coi là thưởng thêm . Quan trọng là đích của dự đoán đã đúng cả con số và cả thời gian.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.