phu6791

Dự đoán 7/6/2019 đích đã đạt 1450 cả về con số và cả thời gian

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đích sau 1550-1600 có thể đạt và có thể coi là thưởng thêm . Quan trọng là đích của dự đoán đã đúng cả con số và cả thời gian.