HienPhamVFT

NHẬN ĐỊNH VÀNG 11/9/2023 - THEO DÕI

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
+BY thì vẫn đã break qua trend giảm, nhưng hiện tại đang phải đổi mặt với peak cũ. Giá Vàng cũng cho thấy rõ tâm lý trader hiện tại là 2 phe Long, Short đang đánh nhau khá dữ. 2 phe đều có luận điểm riêng của mình.
+Dưới góc nhìn kỹ thuật thì Vàng đang ở vùng hỗ trợ biên sideway, và nếu nhìn trên biểu đồ giá hiện tại, có thể thấy rõ tâm lý e dè của các trader trong tuần có dữ liệu tác động lớn tới thị trường.
----------------------------------------------
Biên này có KC 35 - HT 20, ACE chỉ nên vào lệnh khi giá chạm tới 2 vùng KC-HT.
----------------------------------------------
Chúc ace 1 ngày đầu tuần trade thuận lợi!
XAUUSD GOLD XAUUSD XAUUSD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.