NgocDuongTrading

Vàng tiếp tục Phục Hồi - TĂNG TRỞ LẠI ngày 16/05

Giá lên
NgocDuongTrading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá Vàng tiệm cận vùng vùng Key của nến D1
Tại vùng này giá đã kiểm tra 1 lần và rút râu tại 1800, đồng thời để lại 1 đám đông bị kẹt lệnh ở vùng này => tạo vùng hỗ trợ

Chiến lược Buy Quanh Vùng Giá : 1802-1804
Dừng lỗi : 1780

Điểm chốt lời 1: 1820
Điểm chốt lời 2: 1845
Điểm chốt lời 3: 1887
Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn!

Chúc bạn giao dịch thắng lợi, tôi sẽ cập nhật các lệnh Scalping liên tục khi có tín hiệu tốt!
Bình luận:
Cán TP 1 +200PIP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.