Paul_5

Vàng tăng tuần sau buy và chỉ buy thôi.

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng tuần rồi phá đường trendline giảm. và tạo 2 đáy rõ ràng.

Chúng ta chờ Vàng hồi về vùng 1930 mua lên. bán ở 1970. dừng lỗ 1920. (cũng có thể vàng tăng luôn không có quay về do cuối tuần ảnh hướng chính trị bầu cử Mỹ)
Ngoài ra chúng ta xem chart tuần đang tạo cây nến tăng của tuần mạnh mẽ bao phủ các cây nến tuần trước đó. nên lực tăng của vàng tuần sau vẫn còn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.