dinhchien

XAUUSD - Tín hiệu tăng theo kênh giá Keltner 11/9/2021

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
* Các tín hiệu được kết hợp bởi 2 chỉ báo Kênh Keltner & Chỉ số định hướng trung bình ( ADX ).
1. Xu hướng tăng được xác nhận khi cây nến đóng cắt lên đường Upper 2 Keltner .
2. Xu hướng giảm được xác nhận khi cây nến đóng cắt đường Lower 2 Keltner .
3. Chỉ báo ADX vào lệnh khi cắt lên giá trị 33.
... Khi Keltner cho xu hướng Tăng, ADX vượt lên thì Mua (Buy).
... Khi Keltner cho xu hướng Giảm , ADX vượt lên thì Bán (Sell).
4. Cắt lỗ & Lợi nhuận theo tỷ lệ 1/1. Nó được tính bằng Chỉ Average true range (ATR) 20 thanh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.