anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 31/12/2021

Giá lên
anhnguyet95 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold chờ buy tại 15.5-16.3 sl 12 tp 19-22-25
Lưu ý: Nhớ quản lý vốn, tuân thủ sl
Bình luận:
hit tp
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.