mautd

XAUUSD Chart 1W

Giá lên
mautd Pro Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cậu vàng vào nhịp tăng dài hạn rồi ae ơi :)
Bình luận:
Kèo dài có vẻ thơm nhỉ :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.