phamcaovinhthang

Vàng trong tuần này

Giá lên
phamcaovinhthang Pro Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện vàng đang nằm trong sóng 3, khả năng lên 1320, sẽ đi ngang, rồi flash lên , sau đó sell 1 sọc dài, cẩn thận ở khoảng vùng giá này.
Bình luận:
Không mua thêm ở vùng giá này, đợi sóng lên 1327 canh sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.