DUCKHUONG87

Vàng giảm

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại giá vàng đã đến vùng canh bán đẹp. Khuyến nghị sell giữ lệnh lâu dài
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.