Ninh-Do

Vàng giá giảm trong những ngày tới

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Theo đánh giá của mình đồ thị vàng đã hoàn thành sóng và sẽ bắt đầu giảm trong những ngày tới. Điểm buy đầu tiên tại 1266 mốc truy hổi 23.6%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.