ZuZj

XAU21/9/2020

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAU21/9/2020
Bình luận: vẫn đúng xu hướng
Bình luận: tp
Bình luận: tp
Bình luận: up
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.