NgocHaiPearlie

XAUUSD - Sell vàng sau khi giá phá vỡ hỗ trợ.

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược sell Vàng hiện tại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.