NgocSon_SM

Vàng 8/10

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD sell xuống giá hiện tại.
XAUUSD h1 giá đang sideway.
Hiện tại vàng đang ở vùng kháng cự trên biểu đồ H1.
Khuyến nghị sell xuống giá hiện tại 1791, SL: 1797, TP: 1775
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.