trum98pk

phân tích gold ngăn hạn.

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
có setup pinbar đẹp ngay vùng hổ trợ 1448 vs có thêm mẫu hinh abcd để ae tự tin mua lên.taget 1478 nhé ae.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.