BestSC

Hoàn thành điều chỉnh, giá vàng tiếp cận hợp lưu kháng cự

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng đã hoàn thành điều chỉnh tăng giá từ khi được nhận hỗ trợ tại hợp lưu hỗ trợ mạnh, cùng với sự suy giảm của Dollar khiến dòng tiền ủng hộ tài sản trú ẩn.

Nhưng chúng ta đã kế thúc đợt điều chỉnh tăng giá lần này và tôi sẽ ghi chú một số vị trí từ biểu đồ kỹ thuật.
Sau khi hoàn thành tăng giá từ hợp lưu hỗ trợ được tạo thành bởi Fibonacci thoái lui 0.786% và POC Volume Profile thì giá vàng đang phải đối mặt với điểm kháng cự mạnh và cũng là mục tiêu tối đa điều chỉnh tăng giá.

Có thể sẽ có những Bull Trap để đẩy giá vàng lên cao hơn hợp lưu kháng cự được đánh dấu bởi hình chữ nhật màu đỏ, nó được tạo bởi đường kháng cự ngang (b) và Fibonacci thoái lui 0.382%, với các vị thế mở xung quanh khu vực kháng cự hợp lưu trên thì cần được bảo vệ phía sau đường xu hướng dài hạn (a).

Mục tiêu đầu tiên khi đợt giảm giá diễn ra được đánh dấu tại 1815 trong ngắn hạn và nhiều hơn tại điểm giá tròn 1800, một điểm tâm lý quan trong suốt năm 2021.

Thêm một lần nữa hoạt động giá được đưa xuống khu vực hợp lưu hỗ trợ sẽ là áp lực bán rất lớn, chúng ta có thể sẽ không còn được thấy điều chỉnh tăng nào nữa từ khu vực này, sẽ là rất tiêu cực đối với giá vàng khi Fibonacci thoái lui 0.786% bị hỏng.

Trên đây, là một số ghi chép từ biểu đồ kỹ thuật trong ý tưởng giao dịch cá nhân và nó không thay cho một lời mời đầu tư hay khuyến nghị giao dịch. Có nhiều đội nhóm sử dụng xuất bản với danh nghĩa cá nhân họ để phục vụ mục đích kêu gọi đầu tư và khuyến nghị giao dịch, tôi không chịu trách nhiệm với các đội nhóm ấy.

Bạn đọc có thể xem lại một số xuất bản liên kết liền mạch dưới đây.

Sau cùng, chúc bạn đọc một ngày làm việc hiệu quả và hạnh phúc.

Nhà xuất bản, sáng lập Chuyensaugold.com
Group: www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Telegram: t.me/csg2019
Zalo: zalo.me/g/ntjftr594
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.