andreisphan

Tiếp tục sell vàng, lệnh dự phòng nếu chạm SL

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Vàng vẫn đang trong giai đoạn sóng 2 với mẫu hình sóng hiệu chỉnh kết hợp
- Vẫn canh sell đối với vàng cùng lệnh dự phòng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.