I_am_not_robot

Gold Update 30 -11 -2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold hôm nay có thể sẽ test lại vùng 1810 ( sóng này là sóng điều chỉnh ).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.