HHermes

Gold hết động lực tăng - Short 138x

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng tăng chỉ là do tín hiệu tâm lý hưng phấn bởi tin Fed giữ nguyên lãi suất, các tín hiệu vH, rH , sH, mH...Phân kỳ âm SHORT
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.