UnknownUnicorn23499361

Canh bán vàng khi có dấu hiệu xác nhận đảo chiều

UnknownUnicorn23499361 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ở post trước, bạn có thể xem plan của vàng (XAUUSD) theo mô hình 5 sóng Ending Diagonal

Vàng ( XAUUSD ) có thể đang hoàn thành sóng thứ 5 trong dạng Ending Diagonal
Đây là 5 sóng điều chỉnh thuộc sóng (c) của sóng 4 lớn (khung Daily)
Ending Diagonal thường xuất hiện ở sóng 5 hoặc sóng C trong mô hình sóng điều chỉnh.
Có thể bị nhầm lẫn sang mô hình 5 sóng Impusive 12345 nhưng khác nhau ở sóng 2 và 4
***
Chúng ta có thể canh bán khi giá đi xuống dưới điểm kết thúc của (iv) hoặc khi có cấu trúc xác nhận giá vàng giảm ở khung nhỏ.

Nhấn vào hình để xem sóng Elliott khung h1
Bình luận:
Double Top
Bình luận:
Trên là lệnh sell khung m15 (rủi ro cao)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.