TCDanhh

Vàng dài hạn khung D1

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hôm qua tôi cháy tài khoản ,và hôm nay tôi rút ra kinh nghiệm nên chia sẻ cho các bạn , vàng dài hạn
hiện tại có các mốc hỗ trợ kháng cự tôi vẽ ở trên ,và giờ giá vàng đang và đã vượt qua vùng kháng cự 1790 , tôi nghĩ rằng vàng sẽ thừa thắng xông lên, và lên thẳng vùng 1830 , nhưng vùng 1830 có một kháng cự nhẹ ở đó nên nếu mạnh thì nó đâm thủng qua ,còn nhẹ thì nó test về lại xí rồi nó đâm thủng qua để gặp kháng cự ở vùng 1850 rồi lên vùng đỉnh ,nhưng tôi cháy tài khoản rồi nên tôi ngồi ngoài , tôi nhận định là cuối tháng này hoặc cuối tháng sau nó sẽ không giảm mà cứ đà đó nó tăng lên .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.