chuminhhau

GOLD Khó lường vẫn giữ quan điểm SHORT

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

Xét về PTKT khung D có 3 cây đảo chiều đều rút chân đáy sau thấp hơn đáy trước,đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước,hôm qua cá mập làm trò giá test 1764 test 1/2 cây Búa D1,tôi đã lường trước được giá 1765 điểm cuối cho GOLD khi KC rõ ràng miếng mồi ngon cho CÁ MẬP,tôi vẫn giữ quan điểm ngày hôm qua GOLD xuống 173x trước khi có xu hướng mới,khả năng cao chạy 2 đầu nếu giá ko về 173x trước NF sẽ tiếp tay cho biến động GOLD 2 đầu,trả dép trước khi tạo xu hướng mới.
Chart H1 tôi kỳ vọng vùng tích lũy 1745-1751,các bạn SELL giá ko đẹp có thể chốt điểm 1751 và đứng ngoài xem xét VÙNG 1755-1758 SELL,với các bạn bán 1762-1764 dời SL về 1758.5 ZONE KC 1755-1758 khi giá về 1745-1750x,1 giữ quan điểm ăn đủ 2 chiều,2 tiền uống CF chờ NF quyết định xu hướng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.