MTCinvest

Chúc mừng anh em ăn 2 đầu nhé.

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Anh em sáng Buy 07 lên 16 lụm được 90 pip
Và Sell 21 xuống cũng được 100pip

Goodnight ạ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.