PhamVanHocTrader

GOLD tiếp diễn đà tăng

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH GOLD TUẦN TỚI

BUY 1774-76
TP 1768
TP 1780
TP 1788
TP 1800

SELL MẠNH QUANH 1812-15 SL 1823
TP 1800
TP 1790

chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.